Komplexní služby v oblasti IT - FLAME System s.r.o.Flame, Kybernetická bezpečnost - FLAME System s.r.o.

Dopřejte si
moderní technologie

Helpdesk Eshop

Kybernetická bezpečnost

Naše jedinečné řešení

 

Kybernetická bezpečnost

Případová studie

Ukázat


Ochraníme váš kyberprostor!

Společnost FLAME System s.r.o. nabízí komplexní portfolio bezpečnostních produktů a řešení vhodných pro zabezpečení proti všem případným útokům na klientskou ICT infrastrukturu.

Cílem je poskytnout našim klientům technické a konzultační služby, které povedou ke zvýšení odolnosti infrastruktury proti stále narůstajícím kybernetickým rizikům.

Víme, že bezpečnost Vašich informačních technologií a síťová bezpečnost je základním předpokladem perfektního chodu jakéhokoliv subjektu, ať státního nebo soukromého.

 

Služby poskytujeme v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a normami. Garance kvalita je tedy zajištěna díky odbornosti vyškoleného personálu, bezpečnostních certifikací společnosti a plnění platných zákonných bezpečnostních norem stanovených jak státem, tak Evropskou unií.
 

V prvé řadě jde o systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), který definuje norma ISO 27001, kterrá zachovává důvěrnost, integritu a dostupnost informací aplikováním procesu řízení rizik a dává zainteresovaným stranám jistotu, že rizika jsou řízena v souladu s normou. Přísným bezpečnostním auditem prochází naše společnost každoročně.

ISO/IEC 27001 je celosvětově nejrozšířenější standard informační bezpečnosti. Definuje návod pro implementaci systému řízení informační bezpečnosti, a tak umožňuje zainteresovaným subjektům efektivněji chránit data a minimalizuje šance útočníka na nelegální přístup k informacím. 


Zákonné normy - legislativa ČR a EU

Nařízení GDPR EU
(General Data Protection Regulation)
, neboli "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679".

Ve zkratce jde o obecné nařízení zabývající se ochranou osobních údajů. GDPR vyžaduje v závislosti na posouzení rizik provedení odpovídajících organizačních a technických opatření pro zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování. 

Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., "tuzemská" uprava GDPR, reaguje na obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Vyhláška kybernetické bezpečnosti 316/2014 Sb.
, stanovuje základní požadavky na vytvoření plánu zvyšování bezpečnostního povědomí, definuje požadavky na vzdělávání jednotlivých skupin zainteresovaných osob formou vstupních a pravidelných školení a také definuje požadavky na vyhodnocování vzdělávacího plánu.


Máte zájem o naše řešení?

Spojte se s námi


Důležité certifikáty

Protože na kvalitě nám záležíCertifikát

ČSN EN ISO 9001:2016

Na základě auditu společností TCert byl v naší společnosti recertifikován systém managementu jakosti

Certifikát

ČSN EN ISO 14001:2016

Úspěšná recertifikace je potvrzením, že dokážeme držet a kontrolovat stálou kvalitu našich produktů a služeb.

Certifikát

ISO/IEC 27001:2014

Naše certifikace byly dále rozšířeny o ISO/IEC 27001, tj. požadavky na systém managementu bezpečnosti informací ve společnosti.

FLAME System s.r.o.
Dr. Maye 468/3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

tel: +420 596 138 413
e-mail: flame(at)flame.cz