Komplexní služby v oblasti IT - FLAME System s.r.o.Flame, Audity a odborné posudky - FLAME System s.r.o.

Dopřejte si
moderní technologie

Helpdesk Eshop

Audity a odborné posudky

Optimalizujte vaše IT!

Audity a odborné posudky

„S jistotou kvalitně zabezpečených dat a optimalizované IT infrastruktury se pracuje vždy lépe a rychleji, což výrazně zvyšuje efektivitu práce a výstupy všech zaměstnanců.“ 
Bc. Aleš Kavik, obchodní ředitel společnosti


Co je to IT audit?

Audit IT představuje kompletní popis stávajícího stavu vnitřních procesů IT infrastruktury, celkové vnitřní komunikace a funkčnost samotné konfigurace infastruktury jako celku.

V rámci IT auditu mimo jiné vždy prověříme užívaný software a hardware.
Prověříme koncové stanice, politiku uživatelských účtů a jejich oprávnění, náplň práce zaměstnanců aktivně užívající procesy IT infrastruktur, vhodnost užívaných aplikací, využití support nástrojů jako helpdesk a monitoring.
 

Provedeme i kontrolu nastavení systémů dle best practices, kontrolu zacházení s daty dle ISO norem a GDPR. Součástí služby je vždy komplexní krizové plánování


Výstupem takového auditu je vždy hluboký přehled o stavu IT infrastruktury, návrh na její optimalizaci a zlepšení.

 


Co je to bezpečnostní audit?

Bezpečnostní audit představuje standardi- zovaný postup ověření bezpečnostní dokumantace a spříslušných bezpečnostních opatření v IT organizaci stanovených normou ČSN ISO/IEC 27001.

Audit prověřuje shodu s obecně platnými normami a dále navrhuje opatření, která jsou nutná k dosažení této shody.

Pomůže Vám najít nedostatky v systému řízení bezpečnosti informací, které v provozu nelze zachytit.

V rámci bezpečnostního auditu prověříme bezpečnostní politiku klienta, ověříme shodu s definovanými požadavky na bezpečnost, identifikujeme hlavní bezpečnostní problémy, zaprotokolujeme odhalená rizika a navrhneme plán pro realizaci bezpečnostních opatření.

Jako další výstup také aktualizujeme bezpečnostní směrnice i politiku subjektu, zaprotokolujeme odhalená rizika a navrhneme plán pro realizaci bezpečnostních opatření. Jako další výstup také aktualizujeme bezpečnostní směrnice i politiku subjektu.


Máte zájem o naše řešení?

Spojte se s námi


Důležité certifikáty

Protože na kvalitě nám záležíCertifikát

ČSN EN ISO 9001:2016

Na základě auditu společností TCert byl v naší společnosti recertifikován systém managementu jakosti

Certifikát

ČSN EN ISO 14001:2016

Úspěšná recertifikace je potvrzením, že dokážeme držet a kontrolovat stálou kvalitu našich produktů a služeb.

Certifikát

ISO/IEC 27001:2014

Naše certifikace byly dále rozšířeny o ISO/IEC 27001, tj. požadavky na systém managementu bezpečnosti informací ve společnosti.

FLAME System s.r.o.
Dr. Maye 468/3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

tel: +420 596 138 413
e-mail: flame(at)flame.cz